مدیرعامل موسسه تصویر شهر تاکید کرد که تعداد مخاطبان پردیس‌های ملت، تماشا، راگا و رازی در ایام نوروز ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده است.