اخبار موسسه تصویر شهر

Image

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه، پردیس سینمایی ملت حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز چهارم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه، پردیس سینمایی ملت حضور یافت.

پردیس سینمایی ملت برای دومین سال متوالی میزبان اهالی رسانه در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است. 

#هاشم_میرزاخانی
#میرزاخانی