اخبار موسسه تصویر شهر

Image

با پایان یافتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر وحید فرازان منتقد سینما در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به باز نویسی یادداشتی در مورد فیلم «سرو زیر آب» اقدام کرده و نوشته است جشنواره امسال خالی از فیلمی در زمینه جنگ بود...

با پایان یافتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر وحید فرازان منتقد سینما در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به باز نویسی یادداشتی در مورد فیلم «سرو زیر آب» اقدام کرده و نوشته است جشنواره امسال خالی  از فیلمی در زمینه جنگ بود مثل «سرو زیر آب».

سرو زیر آب/ محمدعلی باشه آهنگر

نکات مثبت: از زاویه ای جدید به سرنوشت شهدای گمنام دفاع مقدس پرداخته است؛ فیلم باشه آهنگر فیلم شریفی است و با شخصیت اصلی فیلم «جهانبخش/ حمیدیان» مواجه هستیم که برای اثبات بی گناهی و بازگشت آرامش به زندگی اش سیر و سفری درونی و بیرونی دارد؛ توجه به شهدای اقوام و اقلیت های دینی؛ تنوع در لوکیشن فیلم و دیدن ندیده های ستاد معراج شهدا؛ فیلمبرداری خوب، کارگردانی خوب تر(نسبت به کارهای قبلی کارگردان)؛ کسی تا به حال جلوه ی ایثار- به این شکل را- به تصویر نکشیده است، جلوه ای که به خاطر خطر لو رفتن داستان نمی توانیم این جا بنویسم؛ و بلاخره اشاره به بازی حسی و عجیب بابک حمیدیان که نسبت به دیگر بازیگران این اثر برجستگی خاصی دارد؛ و...

نکات منفی: با چند پایان می شود فیلم را بست و تماشاگر فکر می کند فیلم مثلا چند سکانس قبل از پایان اصلی تمام شده است؛ طولانی بودن فیلم، می شود بعد از جشنواره سر و دستی به فیلم کشید و بعضی از حاشیه: ... صحنه ها را حذف کرد تا کار پویایی بیشتری یابد؛ و قامت خمیده ی سرو، همچون قامت خمیده ی شهدا و پدر و مادر شهدا، به روی کامیونی در حال سیر ایران، تصویر زیبایی است که شاید فقط از ذوق و سلیقه باشه آهنگر برآید.  

وحید فرازان