اخبار موسسه تصویر شهر

Image

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی، مجوز برگزاری هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شهر را به دبیری هاشم میرزاخانی را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در شهر تهران به دبیری هاشم میرزاخانی با رعایت آیین‌نامه هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدیو و ... موافقت کرد.

 

منبع: سایت سازمان سینمایی

#هاشم_میرزاخانی
#میرزاخانی