اخبار موسسه تصویر شهر

Image

سمیه مردانی سردبیر بخش فرهنگ و هنر باشگاه خبرنگاران جوان در مورد سینمای رسانه فجر امسال گفت: در حال حاضر پردیس ملت به عنوان یک سینمای با کیفیت جای خود را در بین اهالی رسانه باز کرده است.

در حال حاضر می توان گفت گه پردیس ملت به عنوان یک سینمای با کیفیت جای خود را در بین اهالی رسانه باز کرده است. 
پارکینگ سینما نسبت به دوره های قبلی جشنواره بسیار بهتر شده است و دیگر آن صف طولانی را برای رسیدن به جای پارک تجربه نمیکنیم. 
جشنواره امسال در پردیس ملت خیلی نظم پیدا کرده است و یکی از دلایل آن ساخت سالن اختصاصی برای برگزاری نشست فیلم هاست که این جلسات بسیار ظاهر شکیل و زیبایی پیدا کرده است و ساخت سالن های جدید باعث شده است که بتوان تکرار فیلم های جشنواره را نیز ببینیم.
آنتن دهی تلفن های همراه و اینترنت همراه نیز تقویت شده است حتی در طبقات پایینی سینما که دوره های گذشته با معضل جدی روبرو بودیم ولی امسال کاملا مرتفبود. وجود فودکورت باعث شده است که در جشنواره حق انتخاب غذا داشته باشیم و محلی برای گفت و گو و استراحت اهالی رسانه و منتقدان باشد.
در آخر میتوانم بگویم که پردیس ملت با وجود تمامی این امکانات میتواند یکی از انتخاب هایی باشد که برای دیدن فیلم های معمولی به این سینما بیایم.