اخبار موسسه تصویر شهر

Image

راضیه جباری خبرنگار خبرگزاری صبا درباره تغییرات پردیس ملت در این دوره از جشنواره فجر گفت: احداث پارکینگ پردیس ملت باعث شده است که دیگر با مشکلات دوره های قبل مواجه نباشیم و بدون معطلی بتوانیم برای دیدن فیلم ها اقدام کنیم.

راضیه جباری همچنین گفت: بازپخش فیلم های جشنواره فجر در سالن های جدید پردیس ملت یکی از نقاط قوت جشنواره امسال است که به دلیل توسعه این سینما این امر میسر شده است.
آنتن دهی اینترنت همراه نسبت به دوره های گذشته تقویت شده است و به راحتی اخبار، عکس و فیلم را حتی از طبقات پایینی سینما میتوانیم انتشار دهیم در صورتیکه در دوره های قبل با مشکل جدی در انتشار اخبار مواجه بودیم.
همچنین ساخت سالن اختصاصی نشست فیلم ها باعث شده است که روند برگزاری جشنواره با نظم بیشتری برگزار شود فقط محل قرارگیری نمازخانه از نظر مسافت نسبت به سال قبل کمی دور است که میتوان به تنها نقطه ضعف آن اشاره کرد.