اخبار موسسه تصویر شهر

Image

محمد کلهر دبیر فرهنگی خبرگزاری فارس گفت: آنتن دهی تلفن های همراه و اینترنت نسبت به سال های قبل در پردیس سینمایی ملت تقویت شده است و اینترنتی که از طریق مودم در اختیار خبرنگار گذاشته شده از سرعت نسبتا خوبی برخوردار است که این موضوع یکی از نقاط قوت سینما در این دوره از جشنواره محسوب می شود.

پارکینگ مجموعه نیز نسبت به دوره های گذشته که اصلا وجود نداشت وضعیت مناسب تری برای پارک خود پیدا کرده است ولی هنوز برای رسیدن به نقطه ایده آل فاصله دارد و به جز برخی از مواقع، دیگر از آن صف طولانی برای پارک خودرو خبری نیست.
 ساخت سالن های جدید در بازپخش فیلم ها بسیار تاثیرگذار بوده است و خبرنگاران و منتقدان می توانند فیلم هایی را که به هر دلیلی موفق به تماشای آن نشده اند را در روز بعد به تماشا بنشینند.
با توجه به افزایش سالن های و بالطبع افزایش مخاطب از نقاط ضعف این مجموعه می توان به محدودیت سرویس های بهداشتی و با توجه به نوساز بودن نمازخانه، به سرد بودن آن اشاره کرد که امیدواریم این نواقص در دوره های بعدی برطرف شود.