اخبار موسسه تصویر شهر

Image

تکرار فیلم های جشنواره فجر امسال در سالن های جدید پردیس ملت باعث شده است که خبرنگاران اگر فیلمی را به دلیل مشغله، مصاحبه و... نتوانند در سانس مورد نظر ببینند در روز بعد این فیلم را تماشا کنند.

 بهناز شیربانی خبرنگار روزنامه شرق درباره تغییرات این دوره از جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه گفت: تکرار فیلم های جشنواره در سالن های جدید پردیس ملت ایده بسیار خوبی است.
 آنتن دهی اینترنت همراه نسبت به دوره های گذشته تقویت شده است و روند اطلاع رسانی را برای اصحاب رسانه تسهیل کرده است. 
سالن اختصاصی نشست فیلم ها با آن معماری زیبا نظم خاصی را به برگزاری جلسات جشنواره داده است و وجود فودکورت گزینه انتخاب و تنوع غذا را برای اهالی رسانه فراهم کرده است.