اخبار موسسه تصویر شهر

Image

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، کارگاه آموزش و انتقال تجربه سیستم های نمایش ویژه کارکنان بخش سالن و گیشه سینماهای زیرمجموعه این موسسه روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 11 صبح در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد.

 

هدف از برگزاری این کارگاه، توانمندسازی، تبادل تجربه و ایجاد هم افزایی و کمک به اجتماعی سازی دانش و تجربه در میان کارکنان بوده است و کارکنان پردیس های ملت، راگا، تماشا و رازی با بهره برداری از تجربیات و توانایی دیگر همکاران، خود را برای بازگشایی سینماها و میزبانی هر چه بهتر از مخاطبان بعد از ایام شیوع کرونا آماده می کنند.