اخبار موسسه تصویر شهر

Image

دومین جلسه کارگاه آموزشی ارتباط موثر با مخاطبان ویژه کارکنان بخش انتظامات، سالن و گیشه سینماهای زیرمجموعه این موسسه در روز یکشنبه 25 خرداد ماه ساعت 11 صبح در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد.

دومین جلسه کارگاه آموزشی ارتباط موثر با مخاطبان در پردیس سینمایی ملت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی با فرآیند و اصول برقراری ارتباط موثر، آشنایی با قوانین برقراری ارتباط شفاف، آشنایی با ارتباطات کلامی و زبان بدن،کسب و تمرین مهارت‌های برقراری ارتباط موثر وکنترل موانع ارتباطات موثر با مخاطبان بوده است و کارکنان پردیس های ملت، راگا، تماشا و رازی با استفاده از فرصت مناسب در ایام تعطیلی سالن های سینما، خود را برای بازگشایی سینماها و میزبانی هر چه بهتر از مخاطبان بعد از ایام شیوع کرونا آماده می کنند.