اخبار موسسه تصویر شهر

سیدغلامرضا موسوی:
Image

سیدغلامرضا موسوی، تهیه کننده سینما از رعایت پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی در پردیس سینما گالری ملت در روزهای برپایی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر ابراز خرسندی کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، سیدغلامرضا موسوی در خصوص برگزاری جشنواره فیلم فجر و میزبانی پردیس ملت در این دوره از جشنواره گفت: بسیار خوشحال هستم که سی و نهمین دوره از جشنواره فیلم فجر برگزار شده است. امسال با توجه به اینکه تمامی فیلم ها را در پردیس ملت میبینم، شاهد هستم که نظم بسیار خوبی در این سینما برقرار است و پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت می شود و اگر در سینماهای دیگر هم به همین شکل شیوه نامه های بهداشتی اجرا شود ما دیگر هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: واقعیت این بوده است که سینماها باز شود چه جشنواره باشد چه نباشد و بهتر آنکه با برگزاری جشنواره این اتفاق افتاده است. 
این تهیه کننده سینما در پایان به ظرفیت اشغال صندلی ها در سالن ها اشاره کرد و گفت: فاصله اجتماعی در سالن ها هنگام نمایش فیلم به خوبی رعایت شده است و چه بسا که اکثر روزها کمتر از 30 درصد ظرفیت سالن اشغال می شود و با شروع نمایش فیلم برای جلوگیری از راکد ماندن هوای سالن، درب ها را باز و تهویه ها را روشن می کنند.
پردیس سینما گالری ملت در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر، میزبان اهالی رسانه، منتقدان و صاحبان آثار است.