اخبار موسسه تصویر شهر

یادداشت/
Image

سید علی احمدی ، مدیر عامل موسسه تصویر شهر: شورای صنفی نمایش همواره به عنوان یک نهاد صنفی بالادستی در حوزه اکران سینمایی در پی ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای فیلم‌های سینمایی از یک سو و سینماهای کشور از سوی دیگر است.

 

 

سیدعلی احمدی

شورای صنفی نمایش همواره به عنوان یک نهاد صنفی بالادستی در حوزه اکران سینمایی در پی ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای فیلم‌های سینمایی از یک سو و سینماهای کشور از سوی دیگر است. به همین دلیل نیز در اغلب دوره‌ها و علی‌رغم اختلاف نظرهای احتمالی، همواره قدرت خود را حفظ کرده است. اما همین قدرتمندی گاهی سبب می‌شود که همکاران این شورا، نظرات جمعی را در نظر نگیرند.

در آخرین نمونه می‌توان به موضوع برداشتن دو سه فیلم پرفروش از روی پرده سینماها اشاره کرد؛ موضوعی که اگر چه بر اساس آیین‌نامه انجام شد اما چه کسی است که نداند مصلحت سینما را شرایط تعیین می‌کند نه آیین‌نامه‌ها؟

دو هفته قبل که شورای صنفی نمایش اصرار خود را برای برداشتن «ابد و یک روز»، «خشم و هیاهو»، «بادیگارد» و «من سالوادور نیستم» به چاشنی تهدید مدیران سینما مزین کرد، تاکید کردیم که این اتفاق باعث افت فروش وحشتناک سینماها خواهد شد و از نظر روانی کاری اشتباه و از حیث اقتصادی یک خودزنی آشکار است. نهایتا هر چهار فیلم از روی پرده پایین آمدند و به فاصله یک روز، فروش سینما به کمتر از یک چهارم رسید و از نظر روانی شد آن‌چه نباید می‌شد.

اما تعجب سینماداران آن‌جا به اوج خود رسید که شورای محترم صنفی یک هفته بعد از تصمیم جنجالی و «اشتباه» خود، هر سه فیلم مذکور را به صورت تک سانس و محدود روی پرده بازگرداند تا یکی دو هفته دیگر فیلم‌های احتمالا پرفروش بعدی بتوانند وضعیت را سامان دهند؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مواد تبلیغاتی این فیلم‌ها از سینما حذف شده است.

غرض آنکه، دوستان شورای صنفی نمایش! تصمیمات شما به طور مستقیم نه تنها روی گیشه سینما تاثیر می‌گذارد بلکه از نظر روانی نیز می‌تواند بر روی مخاطبان تاثیرگذار باشد؛ چنانکه اکران نوروزی چنان شد و اکران خردادماه چنین.