اخبار موسسه تصویر شهر

Image

موسسه تصویر شهر علت عدم اکران برخی فیلم ها را در سینماهای این مجموعه تعداد فیلم های اکران شده و محدودیت در انتخاب عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، در پی اعتراض تهیه کننده فیلم «لازانیا» مبنی بر...

موسسه تصویر شهر علت عدم اکران برخی فیلم ها را در سینماهای این مجموعه اعلام کرد

موسسه تصویر شهر علت عدم اکران برخی فیلم ها را در سینماهای این مجموعه تعداد فیلم های اکران شده و محدودیت در انتخاب عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، در پی اعتراض تهیه کننده فیلم «لازانیا» مبنی بر عدم نمایش فیلمش در سینماهای اين موسسه لازم به توضيح است تعداد فیلم هایی که روانه اکران می شوند و نسبت آن به ظرفیت اکران سینماهای موسسه تصویر شهر این موسسه را مانند همه سینماهای کشور ناگزیر به انتخاب می کند که در این چرخه ممکن است فیلمی موفق به اکران در سینماها نشود و یا با تاخیر روانه اکران شود.

فیلم «لازانیا» از جمله فیلم هایی است که با هماهنگی پخش کننده با اتمام سقف مقرر فیلم های روی پرده جایگزین خواهد شد.