پردیس سینما گالری ملت

پردیس سینما گالری ملت
  • تعداد سالن :4
  • پروژۀ مجموعۀ پردیس سینما گالری ملت در سال 1387 با حضور شهردار محترم جناب آقای دکتر قالیباف در منطقه 3 شهرداری تهران افتتاح شد. این پردیس در زمینی به مساحت 6000 متر مربع در منتهی الیه جنوب غربی پارک ملت قرار دارد. این مجموعه از سمت شمال و شرق به محوطه پارک و از سمت جنوب به بزرگراه نیایش و از غرب به محوطه ورزشی انقلاب محدود می شود.پردیس سینمایی ملت با زیر بنای 1500 متر مربع شامل شامل 4سالن سینما هر کدام به ظرفیت های 266 نفر و یک سالن نمایش کوچک به ظرفیت 35 نفر است.
  • امکانات :گالری، رستوران ،کافی شاپ ، فروشگاه کتاب
  • آدرس :تهران ، خیابان ولیعصر(عج)، بزرگراه نیایش، روبروی بزرگراه کردستان
توضیحات

این پروژۀ مجموعۀ پردیس سینما گالری ملت در محدودۀ منطقۀ 3 شهرداری تهران و در زمینی کشیده و نامعین به مساحت 6000 متر مربع در منتهی الیه جنوب غربی پارک ملت طرح و اجرا گردیده است. این مجموعه با توجه به استقرار در محوطۀ پارک از کلیۀ مزایای آن به عنوان محوطه بهره مند است. در بررسی های صورت گرفته در خصوص پارک های شهر تهران، پارک ملت با توجه به مؤلفه های برنامه ریزی شهری به عنوان پارکی با عملکرد شهری و با حوزۀ نفوذ بسیار وسیع شناخته می شود. ضمن آنکه از نظر کارکردهای آموزشی و پژوهشی تخصصی، می تواند دارای عملکردهای خاص نیز در حد حوزۀ نفوذ شهری باشد. بنابراین احداث این پروژه نه تنها ضرورت منطقه ای را که با توجه به وسعت و جمعیت آن دارای کمبودهای شدید فضاهای فرهنگی و سینمایی است برطرف می نماید بلکه حوزۀ نفوذ آن کل شهر را متأثر می سازد. این مجموعه از سمت شمال و شرق به محوطۀ پارک و از سمت جنوب به بزرگراه نیایش و از غرب به محوطۀ مجموعه ورزشی انقلاب محدود می شود.

تصاویر

پردیس سینما گالری ملت پردیس سینما گالری ملت پردیس سینما گالری ملت