اخبار موسسه تصویر شهر

مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم شهر تمدید شد

Image

مهلت ثبت نام و ارسال آثار به بخش های مسابقه سینمای ایران، سینمای بین الملل، محله، تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران، آفرینش های شهری و جنبی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر تا 31 اردیبهشت ماه تمدید شد.