اخبار موسسه تصویر شهر

«دور خدا بگرد» در گالری پردیس ملت افتتاح شد

Image

نمایشگاه عکس «دور خدا بگرد» عصر روز گذشته با حضور مهرداد باقری پبدنی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و برخی هنرمندان سینما و تلویزیون در گالری پردیس سینمایی ملت افتتاح شد.