اخبار موسسه تصویر شهر

بازدید مدیرکل سینمای حرفه ای از راگا

Image

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه شنبه شب شانزدهم بهمن ماه در هفتمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور در پردیس سینمایی راگا از روند برگزاری جشنواره در این پردیس سینمایی بازدید کرد.

اوحدی برای تماشای 23 نفر به ملت رفت

Image

سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سه شنبه شب شانزدهم بهمن ماه در هفتمین روز جشنواره فیلم فجر با حضور در پردیس سینمایی ملت به تماشای فیلم 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری نشست.

ماجرای نیمروزی ها امشب به راگامیروند

Image

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، عوامل فیلم ماجرای نیمروز 2، رد خون، امشب 16بهمن ماه ساعت 19 برای تماشای این فیلم با مردم به پردیس سینمایی راگا می روند. این فیلم به کارگردانی ...

برنامه روز هفتم جشنواره در پردیس ملت

Image

برنامه روز هفتم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، برنامه روز سه شنبه شانزدهم بهمن ماه ، هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد.

برنامه روز ششم جشنواره در پردیس ملت

Image

برنامه روز ششم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، برنامه روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه ، ششمین روز از جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت اعلام شد.