اخبار موسسه تصویر شهر

جوایز«بدون قرارقبلی» را به سیاست تقلیل ندهید!

Image

محمود بابایی تهیه‌کننده «بدون قرار قبلی» با اشاره به واکنش مخاطبان جهانی نسبت به فیلم پس از درخشش در جشنواره مسکو، این فیلم را بهترین گزینه سینمای ایران برای معرفی به آکادمی اسکار دانست.