اخبار موسسه تصویر شهر

سینما ملت پاتوق نمایش فیلم کوتاه می‌شود

Image

موسسه تصویر شهر به منظور رونق فیلم کوتاه مجموعه برنامه‌هایی تحت عنوان «پاتوق آموزشی و نمایشی فیلم کوتاه» را در سینما ملت برگزار می کند.سیدعلی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر درباره هدف از ایجاد پاتوق آموزش و نمایش فیلم کوتاه در «پردیس سینمای ملت» گفت: امروز فیلم‌های بلند سینمایی وضعیت چندان مطلوبی در گیشه و بعضا کیفیت تولید ندارند و همین امر لزوم توجه به فیلمسازان کوتاه که آینده سینمای این کشور در دستان آنهاست، دوچندان می کند.