اخبار موسسه تصویر شهر

Image

برنامه روز دوم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، برنامه پنجشنبه یازدهم بهمن ماه دومین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه و مطبوعات...


 برنامه روز دوم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت
به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، برنامه پنجشنبه یازدهم بهمن ماه دومین روز جشنواره در پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه و مطبوعات به شرح ذیل است: 
 آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذرو تهیه کنندگی استودیو هورخش: ساعت ۱۳
 بنفشه آفریقایی به کارگردانی مونا زندی حقیقیو تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری: ساعت ۱۵:۳۰
 تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه کنندگی علی قائم مقامی: ساعت ۱۸:۳۰
 درخونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور: ساعت ۲۱:۳۰