اخبار موسسه تصویر شهر

به بهانه روز جهانی معلولین ؛
Image

به مناسبت روز جهانی معلولین نگاهی داشتیم به پردیس سینمایی ملت تنها سینمایی است که به طور اختصاصی در کشور مناسب ساخته شده تا جانبازان و معلولان نیز بتوانند از امکانات فرهنگی این مجموعه همچون افراد عادی استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر، به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولان نگاهی داشتیم به پردیس سینمایی ملت که تنها سینمایی است که در کشور به طور اختصاصی مناسب ساخته شده تا افراد کم توان، ناتوان همچون معلولان، جانبازان بتوانند از امکانات فرهنگی این مجموعه همچون افراد عادی استفاده کنند. به نحوی که برای حضور در سالن های سینما نیز ترتیبی اتخاذ شده تا فرد با ویلچر بتواند در سالن سینما استقرار یابد.
بنابراین گزارش، فضای ورودی و داخلی پردیس ملت هم با رمپ‌هایی که به جای پله در آن تعبیه شده است شکلی متفاوت دارد. از سویی با به کارگیری صحیح رمپ‌ها و آسانسورها، بهره‌مندی معلولین و مسن ترها از امکانات پردیس ملت ساده‌تر شده است.
 جهت تسهیل در ورود معلولان گرامی به پردیس ملت تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده است که ایشان می توانند از محوطه دور ساختمان سینما جهت پارک خودرو استفاده کنند.