اخبار موسسه تصویر شهر

با حکم رئیس سازمان فرهنگی هنری
Image

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حکمی سیدعلی احمدی مدیر عامل موسسه «تصویر شهر» را به عنوان دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی «فیلم شهر» منصوب کرد.

 محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حکمی سیدعلی احمدی مدیر عامل موسسه «تصویر شهر» را به عنوان دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی «فیلم شهر» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «امیدوارم ششمین دوره از جشنواره با عنایت به رویکردهای نوین فرهنگی در مجموعه سازمان و مدیریت شهری و نیز شعار «تهران، شهر همدلی» و با استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های دوره گذشته، زمینه‌ای برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آثار ارائه شده، حضور شورانگیز هنرمندان و معرفی تهران به عنوان شهری پیش‌رو در حوزه تمدنی اسلامی ایرانی و مدیریت نوین شهری باشد.»

پنجمین دوره جشنواره «فیلم شهر» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خردادماه سال ۹۴ در پردیس‌های سینمایی شهر تهران برگزار شد.