فیلم ها

هلی شات پردیس ملت
  • تاریخ ثبت فیلم :ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1395
  • پردیس سینما گالری ملت در سال 87 توسط شهردار تهران افتتاح گردید. تصاویر هلی شات زیبا معماری خاص و قابل توجه این سازه را به نمایش می گذارد.