فیلم ها

حال و هوای پردیس ملت در ایام ششمین جشنواره فیلم شهر
  • تاریخ ثبت فیلم :یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
  • ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از 9 الی 14 مردادماه 96 در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.