فیلم ها

بزرگداشت پروانه معصومی در مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره فیلم شهر
  • تاریخ ثبت فیلم :شنبه 2 شهریور 1398
  • بزرگداشت پروانه معصومی در مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر که در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.