فیلم ها

نمایشگاه گروهی سفیر
  • تاریخ ثبت فیلم :شنبه 6 شهریور 1400
  • نمایشگاه گروهی نقاشی، نقاشیخط و خوشنویسی «سفیر» با حضور 22 اثر از 17 هنرمند بنام از سوم شهریورماه تا 2 مهرماه 1400 در گالری پردیس ملت برگزار شد.