فیلم ها

معرفی پردیس سینمایی ملت
  • تاریخ ثبت فیلم :چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
  • پردیس سینما گالری ملت در سال 87 توسط شهردار تهران افتتاح گردید. تصاویر هلی شات زیبا معماری خاص و قابل توجه این سازه را به نمایش می گذارد.