تماس با ما

آدرس پستی

خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، پشت فرهنگسرای رسانه، موسسه تصویر شهر

ساعت کاری

9.00 - 17.00شنبه - چهارشنبه

شماره تماس

تلفن :
021 - 22893142
فکس :
021 - 22893143

ایمیل