تولیدات

مستند سردرهای تاریخی تهران
مستند سردرهای تاریخی تهران
1395

این مجموعه مستند به معرفی نمادهای شهری در معماری تهران که از گذشته تاکنون در برخی از سردرهای تهران خودنمایی می کنند، می پردازد.

اطلاعات بیشتر
مستند خلیفه خداوند
مستند خلیفه خداوند
1395

این مجموعه مستند به موضوع زنان آسیب دیده اجتماعی (کارتن خواب) می پردازد که طی یک دوره نمایش درمانی به زندگی بازگشته اند.

اطلاعات بیشتر
سرو زیرآب
سرو زیرآب
1395

قصه «سرو زیر آب» در مورد شهداء گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهداء و نبرد لوله اهواز افتاده است.

اطلاعات بیشتر
انیمیشن فیلشاه
انیمیشن فیلشاه
1395

در جنگلی در آفریقا رئیس گله فیل ها صاحب فرزندی می ‌شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد، اما برخلاف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می ‌شود... ."

اطلاعات بیشتر
پشت دیوار سکوت
پشت دیوار سکوت
1395

این فیلم داستان دختر جوانی به نام ستاره است با همه وجود تلاش می‌کند تغییری در زندگی خود و دیگران ایجاد کند.

اطلاعات بیشتر
ماجان
ماجان
1395

«ماجان» روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبرو هستند.

اطلاعات بیشتر