اخبار موسسه تصویر شهر

خسرو نقیبی:
Image

خسرو نقیبی منتقد سینما در خصوص تغییرات پردیس سینمایی ملت که در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای سومین سال متوالی به عنوان سینمای رسانه انتخاب شد گفت: پردیس ملت ویژگی های استاندارد برگزاری جشنواره فجر را دارد.

وی افزود: از نظر شکل برگزاری جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت نیز نقاط مثبتی وجود دارد. این پردیس سینمایی  جزو معدود سینماهایی است که ویژگی های استاندارد را برای برگزاری رویدادهایی شبیه به جشنواره فیلم فجر دارد.
اگر محدوده مرکز تهران را در نظر داشته باشیم نه غرب تهران که دسترسی به آن دشوار است، فقط پردیس چارسو و ملت پتانسیل مناسب را برای برگزاری جشنواره دارند.  پردیس ملت سالنی است که حداقل های اجرایی را برای برپایی جشنواره به ما می دهد. 
 

منبع: فجرنامه شماره 18 جشنواره فجر 38