اخبار موسسه تصویر شهر

سحر عصر آزاد:
Image

سحر عصر آزاد منتقد سینما در خصوص تغییرات پردیس سینمایی ملت که در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای سومین سال متوالی به عنوان سینمای رسانه انتخاب شد گفت: نظم سالن نشست های جشنواره امسال از سال های گذشته بیشتر بود.

وی افزود: جشنواره سی و هشتم فجر با توجه به تغییراتی که در پردیس ملت به وجود آمده بود، از اضافه شدن سالن ها تا تغییرات اجرایی و حل شدن مشکل پارکینگ نسبت به سال های گذشته که خود من با انتخاب این مجموعه به عنوان سینمای اهالی رسانه موافق نبودم، شکل اجرایی بهتری پیدا کرد. 
مساله کیفیت فیلم ها در سالن های گذشته نیز خوب و استاندارد بود و امسال نیز علاوه بر این که تعداد آن ها اضافه شده بود، سعی می شد نمایش فیلم ها در یک یا دو سالن کمی با تاخیر آغاز شود تا کسانی که دیرتر می رسند یا افرادی که در نشست های مطبوعاتی حاضر بودند نیز بتوانند فیلم ها را به موقع تماشا کنند. 
تجهیز و مناسب سازی سالن نشست ها از دیگر اتفاقات خوب جشنواره امسال بود و با توجه به این که من امسال به عنوان منتقد در چند جلسه حضور داشتم، متوجه نظم بیشتر در سالن نشست ها نیز شدم. ورود به سالن های نمایش فیلم و نظم در آن جا نیز کاملا مطلوب بود. 
منبع: فجرنامه شماره 18 جشنواره فجر 38