اخبار موسسه تصویر شهر

Image

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر سیدحسن هاشمی وزیر سابق بهداشت در روز سوم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور در پردیس سینمایی ملت به تماشای فیلم سینمایی «سمفونی نهم» به کارگردانی محمدرضا هنرمند نشست.

به گزارش روابط عمومی موسسه تصویر شهر سیدحسن هاشمی وزیر سابق بهداشت در روز سوم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور در پردیس سینمایی ملت به تماشای فیلم سینمایی «سمفونی نهم» به کارگردانی محمدرضا هنرمند نشست.