اخبار موسسه تصویر شهر

ملت دومین سینمای پرفروش قسم در کشور

Image

پردیس سینمایی ملت دومین سینمای پرفروش فیلم قسم در کشور روز گذشته (شنبه 26 مردمادماه )پردیس سینمایی ملت میزبان 182 نفر از مخاطبان فیلم قسم بود، که به عنوان دومین سینمای پرمخاطب این فیلم در کشور بوده است.

آمارمخاطبان هفتگی فیلم های پردیس سینمایی ملت اعلام شد

Image

با گذشت 10 روز از آغاز اکران فیلم ایده اصلی در سینماها، پردیس سینمایی ملت با ضریب اشغال 22/67 درصد بعد از سینماهای کورش، آزادی و باغ کتاب چهارمین سینمای پرمخاطب این فیلم در کشور است.

درپردیس ملت ایده اصلی گوی سبقت را ازسرخپوست ربود

Image

مخاطبان فیلم سینمایی ایده اصلی به کارگردانی و تهیه کنندگی آزیتا موگویی در سه روز اول اکران در پردیس سینمایی ملت گوی سبقت را از فیلم سینمایی سرخپوست ربودند و صدر نشین جدول فروش این پردیس سینمایی شد.

پردیس ها برای اصحاب رسانه رایگان است

Image

هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه تصویر شهر اعلام کرد: در روز خبرنگار، پردیس های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (ملت، تماشا، راگا و رازی) برای استفاده اهالی رسانه به همراه یک نفر رایگان است.

1 میلیون نفربه تماشای سرخپوست نشستند

Image

طبق آمار سینماشهر یک میلیون نفر برای تماشای «سرخ پوست» به سینماها رفتند تا این فیلم جزو فیلم های پرمخاطب سال ۹۸ قرار گیرد و تا کنون 32 هزار نفر در پردیس سینمایی ملت به تماشای این فیلم نشسته اند.